Dinner Menu

Muraless Art Hotel

Una cena indimenticambile!

Muraless Art Hotel offre un menu cena all’interno del Graffiti Art Restaurant a partire da €25